E gudde Rutsch an dat neit Joer!

Alles Guddes am neie Joer! Foto vun Bing Image Creator - DALL-E331 December 2023

Den LMCC wënscht Iech alleguerten e gudden Rutsch an dat neie Joer!
Dass all är Wënsch an Erfëllung ginn. Bleift gesond.
****************************************************
Le LMCC vous souhaite une bonne année!
Que tous vos souhaits se réalisent. Restez en bonne santé.
****************************************************
Der LMCC wünscht Euch allen ein frohes neues Jahr!
Dass alle Eure Wünsche in Erfüllung gehen. Bleibt gesund.
****************************************************
The LMCC wishes you a Happy New Year!
May all your wishes come true. Stay healthy.