Ons Anzeig ass prêt...

Ons Anzeig ass prêt...

Ons nei Anzeig ass montéiert... :-D 
Dëse Weekend dann den éischten Test ënnert "Rennbedingungen" ;-)
*****
Unsere Anzeige ist montiert... :-D 
Dieses Wochenende jetzt der erste Test unter Rennbedingungen  ;-) 
*****
Le panneau d'affichage est prêt... :-D
Ce weekend donc le premier test sous de conditions de course  ;-)