Mini-Z Saison ass nees ugangen...
Den Layout fir d'Saison 2018/19

Mini-Z Saison ass nees ugangen...

Seit Mëttwoch, dem 31.10., ass d'Mini-Z Saison an der Buvette nees ugangen.

Décke Merci dem Raymond, Enzo, Claude, Änder an Oli déi nees alles opgeriicht hunn.

D'Reflexer ginn also nees (meeschtens) Mëttwoch-Owes souwéi Samschdes- an/oder Sonndes-Mëttes geschärft. Falls een fueren kommen wëllt, am beschten virdun mellen fir secher ze sinn dass och een Responsablen do ass fir opzespären.