Euro Large-Scale Series

Euro Large-Scale Series

Nodeems d'Arbechten ronderem an um Terrain vum Circuit sou gutt wéi ofgeschloss sinn, kënne mir fir d'nächst Joer nees eng international Course présentéieren:
D'Euro Large-Scale Series, eng vum Markus Feldmann an d'Liewe geruffe Serie fir 1/5'er, ass fir den Optakt vum 9.-11.8.2019 op onser weltbekannter Streck.