ETS 2020 Round 5 : Luxembourg
ETS

ETS 2020 Round 5 : Luxembourg

No dem Oofschloss vun deenen ganzen Arbechten ass et dann d'nächst Joer nees eng Kéier esouweit: den ETS mecht nees en Zwëschestopp zu Lëtzebuerg :-)
Vum 16.-19. Juli 2020 kënn dir nees den Top-Piloten aus Europa an dem Rescht vun der Welt um Mini Circuit "Ville de Luxembourg" nokucken...

Nach Abschluss der umfangreichen Arbeiten ist es nächstes Jahr wieder soweit; die ETS macht weider einen Zwischenstopp in Luxemburg :-)
Vom 16.-19. Juli 2020 könnt Ihr wieder mit den schnellsten Fahrern weltweit auf dem Mini Circuit "Ville de Luxembourg" mitfiebern...

After the completion of the big works, the ETS will be back in Luxembourg again next year :-)
You will see the best drivers of the world competing on the Mini Circuit "Ville de Luxembourg" from July 16th-19th 2020...

Après la finalisation des travaux, l'ETS ferra de nouveau escale à Luxembourg l'année prochaine :-)
Du 16 au 19 Juillet 2020 vous pouvez admirer les meilleurs pilotes du monde au Mini Circuit "Ville de Luxembourg"....