22.-23.4.2023: Fréijoerbootz / Travaux d'entretien / Arbeitseinsatz

Hecken schneiden01 April 2023

Fir den Site nees fir déi kommend Saison fitt ze machen hu mir fir den Weekend vum 22.-23. Abrëll en Arbechts-Asaatz geplangt!

Wat alles ze machen ass:

-Hecken schneiden
-mam Kärcher botzen (Boxegaass, Panneau'en, Terasse,asw
-allgemeng raumen, botzen, entrümpelen
-verschidden Gummi-Banden fixéieren
-...

Mir géifen ons also freen wann dir ons allguerten eng Hand mat upaken kënnt.

Wat mir zu méi sinn, wat mir besser virun kommen an alles nees am neien Glanz erstrahlen kann...

*****

Pour que le site soit de nouveau prêt pour cette saison on a planifié des trauvaux d'entretien pour le weekend du 22.-23. avril.

Travaux à réaliser:

-tailler les haies
-nettoyer au Kärcher ( Pits, panneaux, terasse, etc. )
-ranger, nettoyer, déblayer en général
-fixer certaines bandes en caoutchouc
-...

Toute aide est par ailleurs la bienvenue.

Le site est assez grand pour pouvoir garder les distances. Néanmoins veuillez vous munir de masques, au cas où..