Net verpassen!

RTL Live! Planet People 3/6/2022 Foto vun RTL28 May 2022

Freideg, den 3. Juni : "Live! Planet People" op RTL Lëtzebourg...
Loosst Iech iwwerraschen ;-)
 
Edit:
Hei den Link zu Artikel/Video op rtl.lu