Next goodies : Free WiFi

Luxfibre03 April 2019

Gudd Noorichten... dëse Freiden gëtt de Glasfaseruschloss fäerdeg gemach...
Mir kënnen also an Zukunft den WiFi fir jiddereen fräi ginn :-D

Gute Nachrichten... am Freitag wird unser Glasfaseranschluss fertig angeschlossen...
Somit gibt es in Zukunft WiFi für jeden :-D

Bonnes nouvelles... ce vendredi notre raccord fibre optiques sera terminé...
On pourra donner l'accès WiFi à tout le monde :-D

Good news... this friday our optical fibre connection will be terminated...
You will get WiFi access for everybody :-D